WIĘCEJ NIŻ PRAWO PRZYCIĄGANIA

Fizycy kwantowi uważają, że ludzka świadomość ma wpływ na materię.

Ich zdaniem człowiek jest wielkim generatorem różnych częstotliwości. Twoje myśli to pola wibrującej energii. Myśli nie możesz zobaczyć, ale możesz odczuć ich wpływ na swoje samopoczucie. Z inną częstotliwością wibrują myśli pozytywne, a z inną negatywne. Myśli pozytywne związane z miłością, radością czy wdzięcznością są wysoko naładowane energią życiową, zaś negatywne wibrują niskimi częstotliwościami.

Twoje myśli mogą wpływać w mniejszym lub większym stopniu na materię.

Im większa liczba ludzi będzie generowała takie same myśli i miała takie same intencje, tym większy będzie ich wpływ na otoczenie.

Podobne myśli tworzą zbiory myśli, które są nazwane myślokształtami. Myślokształty tworzą konkretną wibrację energetyczną. Wibracja ta przyciąga zdarzenia i ludzi, którzy emitują taką samą lub podobną wibrację do Twojej. W ten sposób fizycy kwantowi tłumaczą, dlaczego przydarza Ci się to, co się przydarza.

Energia może zmieniać swoją postać, jednak nie może być tworzona ani niszczona. Może jedynie ulec przekształceniu.

Jeśli chcesz się przekonać, w jaki sposób możesz zmieniać swoje wibracje, przyjrzyj się bliżej Kompasowi Ki. Zamów już dziś swój osobisty darmowy KOMPAS W PIGUŁCE i sprawdź, jaką jesteś wibracją. To będzie Twój pierwszy krok do zdobycia bardzo wartościowej wiedzy o sobie, o wibracjach i o korzystaniu z nich.

Wiele dzieł mówiących na ten temat niestety nie przetrwało do naszych czasów.

Filozofia, będąca nieodłączną częścią ludzkiego poznania, łączy swoje początki z początkami istnienia ludzkich cywilizacji. Największe tradycje filozoficzne to chińska, indyjska i europejska. Jednak filozofia jako nauka wyodrębniła się dopiero na przełomie VI i V wielu p.n.e. Najstarszym tradycyjnym chińskim systemem filozoficznym był taoizm, który został stworzony przez mędrca zwanego Laozi w VI w.p.n.e. Taoizm był jednym, obok konfucjanizmu, z dwóch najważniejszych systemów filozoficzno-religijnych w Chinach. Laozi był autorem księgi Daodejing, która ujmowała ludzkie życie jako włączone w drogę natury dao, którą należy odnaleźć i podporządkowując jej własne życie zaprzestać działań z nią sprzecznych.

W późniejszym czasie, około 400 r.p.n.e., pojawiła się szkoła yinyang. Jej przedstawiciele łączyli  kosmogoniczne  koncepcje yin i yang oraz pięciu elementów z filozofią polityczną. Według tej teorii cykliczność pięciu chińskich żywiołów związana jest ściśle z cyklicznością władzy. Wszelkie wydarzenia zachodzące w naturze i świecie ludzkim są zdeterminowane przez aktualnie dominujący we wszechświecie żywioł. Cykliczne zmiany dominujących żywiołów są poprzedzone ciągiem naturalnych zjawisk odczytywanych jako przepowiednie i powodują zmianę dynastii panującej.

Poglądy szkoły yinyang wywarły wpływ na kształtowanie się klasycznych chińskich koncepcji politycznych i metafizycznych.

Nauka o yin i yang została wyłożona w anonimowej księdze Yijing głoszącej, że świat jest miejscem ścierania się dwóch przeciwstawnych zasad: aktywnej, męskiej i jasnej yang oraz pasywnej, kobiecej i ciemnej yin. Wszystkie rzeczy wyniknęły z tych prazasad i składają się z pięciu pierwiastków: wody, ognia, ziemi, drewna i metalu.

Przed szkołą yinyang mówił o tym Embedokles. Jednak według niego, zasada bytu (ἀρχή arche) jest czworaka i tworzą ją cztery ῥίζαι (rhizaikorzenie), nazwane później żywiołamielementami (στοιχεῖα, stoicheia), lub pierwiastkami. Są to ziemiawodapowietrze i ogień. Elementy są wieczne, bo „to, co jest”, nie powstaje, nie przemija i jest niezmienne. Z drugiej strony zmienność również istnieje, bo:

„Nie ma powstawania czegokolwiek, co jest śmiertelne, ani nie jest końcem niszcząca śmierć. Jest tylko mieszanie się i wymiana tego, co pomieszane”.

Arystoteles zaproponował istnienie piątego elementu eteru w dodatku do czterech proponowanych przez Empedoklesa.

  • Ziemia, która jest zimna i sucha (odpowiada dzisiejszej idei ciała stałego)
  • Woda, która jest zimna i wilgotna (odpowiada dzisiejszej idei cieczy)
  • Powietrze, które jest gorące i wilgotne (odpowiada dzisiejszej idei gazu)
  • Ogień, który jest gorący i suchy (odpowiada dzisiejszej idei ciepła)
  • Eter, który posiada boskie właściwości, odpowiada za ruch sfer niebieskich i ciał niebieskich (gwiazdy i planety)

Każdy z tych elementów posiada własne miejsce w świecie.

Wszystko, co ziemskie, dąży do środka wszechświata (środka Ziemi). Woda dąży do stanu, w którym będzie otaczała ziemię. Powietrze utworzy sferę otaczającą sferę wody. Ogień dąży do sfery księżycowej. Jeżeli jeden z elementów zostanie przeniesiony ze swojego naturalnego miejsca, wówczas naturalnie dąży do przywrócenia stanu pierwotnego. To jest naturalny ruch, który nie wymaga żadnej zewnętrznej przyczyny. Przykładowo: w wodzie fragmenty ziemi będą tonąć, podczas gdy bąbelki powietrza będą się wznosić. W powietrzu deszcz spada w dół, a płomienie kierują się ku górze. W najbardziej zewnętrznej sferze – gdzie znajdują się gwiazdy i planety – wszystkie obiekty poruszają się po idealnych okręgach.

Łączy się to z teorią pięciu przemian Wu Xing w tradycyjnej filozofii chińskiej.

Słowo xing jest wieloznaczne. W różnych publikacjach sinologicznych tłumaczy się je jako “żywioły”, “elementy”, “fazy”.

Pięć chińskich żywiołów działa w dwóch przeciwstawnych sobie kierunkach, zgodnie z zasadą yin i yang. Podlegają cyklowi niszczenia i odradzania. W cyklu niszczenia woda gasi ogień, ogień topi metal, metal niszczy drewno, drewno wrasta w ziemię, ziemia zasypuje wodę. W cyklu odradzania z wody rodzi się drzewo/drewno, z drewna ogień, z ognia (poprzez popiół) ziemia, z ziemi wydobywa się metal, metal zamienia się w ciecz. Oba cykle regulują przyrodę i są źródłem jej zmienności.

Chińczycy uważali liczbę pięć za idealną.

Odpowiadało jej pięć stron świata, pięć pór roku, pięć planet, pięć zbóż, pięć rodzajów istot żywych, pięć organów ciała, pięć barw, pięć smaków, pięć dźwięków muzycznych, pięć cnót, pięć cech charakteru i kilkaset innych układów. Wszystkie działania musiały być zgodne z harmonią wu xing. Dlatego np. oficjalny strój zmieniał się w zależności od pory roku, a przestępcy byli traceni w czasie symbolizującej śmierć jesieni.

Na tej bazie powstał również Pięcioksiąg konfucjański  – zestaw pięciu ksiąg klasycznych w Chinach. Ich autorstwo tradycja przypisuje Konfucjuszowi, jednak z ustaleń sinologów wynika, iż pierwsze trzy księgi powstały jeszcze przed Konfucjuszem.

W skład Pięcioksięgu konfucjańskiego wchodzą:

  • Księga Przemian (Yijing)
  • Księga Pieśni (Shijing)
  • Księga Rytuałów (Liji)
  • Księga Dokumentów (Shujing)
  • Kronika Wiosen i Jesieni (Chunqiu)

Pierwotnie istniała jeszcze szósta księga – Księga Muzyki (Yuejing), która zaginęła pod koniec panowania dynastii Zhou.

Księgi Pięcioksięgu konfucjańskiego, wraz z Czteroksięgiem konfucjańskim odgrywają w Chinach rolę podobną do Biblii w społeczeństwach zachodnich. Stanowią podstawę etyki i filozofii.

Oryginalne teksty Pięcioksięgu zostały spalone w III wieku p.n.e. z rozkazu cesarza Shi Huangdi. Odtworzono je na podstawie przekazów ustnych i zachowanych fragmentów w okresie dynastii Han.

W związku z powyższym nasuwa się jeden wniosek: cała rzeczywistość jest zbudowana z 5 biernych elementów (ogień, powietrze, ziemia, woda i eter), które na skutek oddziaływania 2 czynnych sił (miłości i nienawiści) mieszają się i tworzą rozmaitość rzeczy. Grecki filozof Empedokles opisywał kosmos jako cykliczny proces, w którym wyodrębniał etapy ewolucji od ożywionych tworów do ludzi. Jego zdaniem Wszechświat nie ma struktury stałej, ale zmienną, zależną od działania sił zewnętrznych: przyciągania (miłości) i odpychania (nienawiści). 

Kolejny wniosek to to, iż wszystko jest energią i wzajemnie na siebie oddziałuje.  Każde miejsce na Ziemi posiada swój potencjał energetyczny, ma specyficzny i niepowtarzalny rodzaj wibracji spowodowany działaniem magnetyzmu Ziemi, sprecyzowaną długością i szerokością geograficzną, a także rodzajem promieniowania kosmosu, zależnym od planet i gwiazd znajdujących się na nieboskłonie.

Według tej wiedzy miejsce i czas narodzin ma decydujący wpływ na Twoje życie.

Wszystko, co powstaje na Ziemi, otrzymuje swoje indywidualne znamiona wibracyjne i charakteryzuje się indywidualnym przyswajaniem bodźców płynących z otoczenia.

Ową indywidualną wibrację pozwoli Ci określić Twój osobisty Kompas Ki, zwany inaczej Kompasem Życia.

Możesz go zamówić TUTAJ. Jest on całkowicie bezpłatny, a zapłatą dla mnie będzie Twoja wdzięczność.

Dzięki niemu poznasz siebie i swoje reakcje pozazmysłowe na otoczenie.

Kompas Ki wywodzi się od Kompasu Osobistego Pa Che, który pochodzi od kompasu geomanty Luo Pan.

Każda wykonywana przez Ciebie czynność, każda myśl ma swoją wibrację czynu lub myśli, a więc wpływa na Twoją indywidualność, wpływa na Ciebie. Każde spotkanie z inną indywidualnością powoduje przepływ pomiędzy tymi energiami.

Dzięki niemu będziesz w stanie sprecyzować, jakie kolory wpływają na Ciebie korzystnie, a jakie destrukcyjnie; w jakich kolorach prowadzić rozmowy, aby uzyskać to, na czym Ci zależy; jakimi kolorami otaczać się w domu, aby móc się zrelaksować lub aby utrzymać dobre relacje z domownikami; jaki kolor samochodu wybrać, aby jazda nim była bezpieczna; jakiego koloru użyć w pokoju dziecka, aby było mu się łatwiej koncentrować na nauce; w jaki kolor się ubrać, aby działał on leczniczo w przypadku choroby; jakie kolory wykorzystać, aby doprowadzić do sukcesu finansowego. Cała ta wiedza jest Ci w stanie pokazać i uświadomić, jak żyć w harmonii z samym sobą i z otoczeniem oraz jak wytwarzać wibracje potrzebne Ci do życia i do osiągnięcia zamierzonego celu.

Dlaczego jest to coś więcej, niż tylko prawo przyciągania?

Sama myśl, jako wibracja, nie wystarczy, bowiem tak czy inaczej przyciągasz wszystko, o czym myślisz, bez względu na to, czy jest to dobre, czy złe. To, na czym skupiasz swoją uwagę, wzmacniasz.

Dlaczego by w takim razie nie robić tego świadomie?

Oprócz kontrolowania własnych myśli, może warto również wykorzystać i wspomóc się wiedzą na temat indywidualnych wibracji i sposobów, w jaki możemy je zmieniać i dostosowywać w zależności od potrzeb i sytuacji. Świadomie kształtując swoje myśli wpływasz na swój życiowy byt.

Co więcej, możesz dobrać Kompas Ki do każdej rzeczy zrobionej na Ziemi, znając jedynie datę jej utworzenia. Na jego podstawie możesz określić najlepszą datę na dokonanie przeprowadzki, zmianę pracy, możesz również znaleźć idealnego pracownika lub partnera biznesowego.

Kompas Życia ma naprawdę cały ogrom zastosowań.

A do tego jest prostym i czytelnym narzędziem i opanowanie jego nie powinno Ci sprawić żadnych trudności.

Jeśli więc pragniesz do swojego życia przyciągnąć wszystko, czego chcesz lub potrzebujesz, zaufaj mądrości największych filozofów, a także sile natury i Wszechświata.

Wystarczy, że zrobisz ten pierwszy krok. Zamów TUTAJ już dziś swój osobisty, całkowicie darmowy KOMPAS W PIGUŁCE i obserwuj, jak zmienia się Twoje życie. Przyciągnij wszystko, czego potrzebujesz.

Życzę Ci wszystkiego co najlepsze!

JEŚLI POWYŻSZY TEKST CIĘ ZAINTERESOWAŁ, ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ.

JEŻELI CHCIAŁ(A)BYŚ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ, SUBSKRYBUJ MOJEGO BLOGA.

OTRZYMASZ WTEDY WPISY BEZPOŚREDNIO NA TWOJEGO E-MAILA.

Conversations One so far

Let's start a personal, meaningful conversation.

Example: Practical philosopher, therapist and writer.

Link copied to your clipboard