Jak dany kolor może wpłynąć na Twoje życie?

BUDOWA KOMPASU KI I JEGO DZIAŁANIE

W przedstawionym systemie jest dziewięć kompasów, którym przypisane zostały liczby, żywioły, trygramy i dziewięć rodzajów grup wibracji nazwanych kolorami.

W celu przybliżenia ilości odcieni kolorystycznych w grupie wibracyjnej należy przyjąć, że na jeden kolor przypada około 100 tys. jego odcieni, bowiem w almanachu kolorów zostało zarejestrowanych około 900 tys. dających się odróżnić barw.  

Okrąg kompasu podzielony został na osiem części. Cztery o kącie 30 i cztery o kącie 60 stopni.

Kompas pokazuje, iż na Twoje życie silniej oddziałują kierunki: północny, południowo-zachodni i wschodni, a słabiej, ale za to szerzej kierunki pomiędzy nimi północno-wschodni, północno-zachodni, południowo-wschodni i południowo-zachodni. Zorientuj kompas w stosunku do stron świata.  

Kompas zawiera dane dotyczące trygramu związanego z życiem,  kolor osobisty oraz numer, który określa cechy Twojej osobowości.

Twój kolor osobisty jest najkorzystniejszy dla Twojego życia. Powinieneś się nim okładać, być w nim, spać w nim, doświadczać  wszystkimi swoimi zmysłami. On jest Tobą, a Ty jesteś nim.

Wibracje korzystne w kompasie Ki określane są mianem: witalność, powodzenie, życie i długowieczność. Możesz te wibracje przyciągnąć, gdy ubierze się w tych kolorach, gdy przebywa w otoczeniu takiego koloru lub jeśli na niego patrzysz. 

Również oddziałuje na Ciebie osobisty kolor człowieka, z którym prowadzisz rozmowę i napływa on z kierunku wskazanego na kompasie.

Kiedy już raz ustalisz numer własnego kompasu oraz towarzyszące mu żywioły, kierunki, trygramy i wpływy, wówczas możliwe staje się poznanie, które żywioły i odpowiadające im kolory pozostają w harmonii z Twoim życiem, a które są dla Ciebie nieprzychylne.  

Znając kompasy swoje i naszych najbliższych, przyjaciół, narzeczonych, małżonków, współpracowników, kierowników i dyrektorów możesz w świadomy sposób postępować w każdej sytuacji osiągając zamierzony cel.

Będziesz wiedział, kto przynosi Ci „farta”, a kto jest Twoim tak zwanym „Jonaszem”. Z kim zawsze wyjdzie Ci współpraca, a z kim z dużym prawdopodobieństwem grozi Ci plajta.

Zawsze dobierzesz kolor samochodu dla siebie, aby był najwłaściwszy, a tym samym szczęśliwy. Będziesz wiedział, na jaki kolor pomalować pracownię, a na jaki sypialnię.

A najważniejsze, jakiego koloru powinieneś założyć ubranie w różnych ważnych sytuacjach życiowych. W jakim kolorze najlepiej będziesz spał, a także co i w jaki sposób robić, aby się w domu nie kłócić, i aby każda napięta sytuacja została rozładowana. 

JEŚLI POWYŻSZY TEKST CIĘ ZAINTERESOWAŁ, ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ.

MOŻE MASZ PODOBNY PROBLEM I MOŻEMY GO WSPÓLNIE ROZWIĄZAĆ.

JEŻELI CHCIAŁ(A)BYŚ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT ROZWIĄZAŃ RÓŻNYCH PROBLEMÓW, SUBSKRYBUJ MOJEGO BLOGA.

OTRZYMASZ WTEDY WPISY BEZPOŚREDNIO NA TWOJEGO E-MAILA.

Start the conversation

Let's start a personal, meaningful conversation.

Example: Practical philosopher, therapist and writer.

Link copied to your clipboard